@sankhauonline.vn @VuongThoaiHong #Master2023byTikTok #tiktok #lycaimon #vuongthoaihong #vth ♬ nhạc nền - VuongThoaiHong - VTH’shop

Cây lúa quê hương - Lý Cái Mơn (Lời: Vương Thoại Hồng)