Bài viết/Báo

Bài viết/Báo, Sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Tuấn Anh bị tai biến

Nghệ sĩ Tuấn Anh bị tai biến

 

Cung thương sầu nguyệt hạ

Muôn nẻo đường tơ

Phấn son cuộc đời

Sân chầu tiếng hát

Gửi trọn kiếp tằm!

 

Đó là cuộc đời của những phận đời mà người xưa hay mượn hình ảnh “gạo chợ nước sông” xuôi thuyền theo câu hát! Cả đời họ gắn liền với bến nước sân chầu! Nói theo ngày nay dễ thấy nhất là ở những Lễ hội Kỳ Yên, bà con Nam Bộ hay gọi là hát cúng Đình! Nghệ sĩ Tuấn An và nghệ sĩ Mỹ Lợi đã trọn cuộc đời như thế!

Nghệ sĩ Tuấn Anh

Mùa dịch Covid lại rơi vào đúng thời gian hát chầu, thế là hoàn cảnh của những nghệ sĩ hát chầu càng thêm khó khăn. Trước khi nghệ sĩ Tuấn Anh bị tai biến, mỗi ngày chú chạy xe ôm, nghệ sĩ Mỹ Lợi đi bán vé sô. Theo lời của nghệ sĩ Mỹ Lợi là vợ của nghệ sĩ Tuấn Anh “khi đi bán vé số còn chừng 10 tờ, hên sao mà không đi bán nữa, mà trả vé, đi về đến nhà thấy chú có tình trạng không được khỏe, liền đưa đến bệnh viện”. Chú năm phòng hồi sức, sau đó xin về nhà vì không dám nằm viện, lo là hoàn cảnh gia đình không kham nổi. 

Nghệ sĩ Tuấn Anh

 SKO đã trực tiếp nhận được từ các anh chị:

  1. Nghệ sĩ ưu tú Kim Tiểu Long (01 triệu)
  2. Nghệ Nghệ sĩ ưu tú Quế Trân (02 triệu)
  3. Tác giả Tô Trung Kiệt (giám đốc nhà hát Hòa Bình) (01 triệu)
  4. Ca sĩ YaLi Trần (01 triệu)
  5. Chị USA (giấu tên) (01 triệu) 

SKO xin chân thành cảm ơn tất cả thịnh tình  đã gửi đến nghệ sĩ Tuấn Anh và nghệ sĩ Mỹ Lợi

Vương Thoại Hồng